ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ (Δ.Ι.Ε.Κ) ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ (Ι.Ι.Ε.Κ)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Σας ενημερώνουμε ότι, η καταβολή της β' δόσης της "επιταγής" του β' κύκλου υλοποίησης της Πράξης "Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης" έχει πραγματοποιηθεί με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ωφελούμενων.